کاشی و سرامیک

 • نصب کاشی دیوار با چسب (هر متر مربع) ۱۵۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان
 • نصب کاشی دیوار با ملات (هر متر مربع) ۱۸۰۰۰ تومان ۱۴۵۰۰ تومان
 • نصب سرامیک کف با چسب (هر متر مربع) ۱۵۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان
 • نصب سرامیک کف با ملات (هر متر مربع) ۱۶۰۰۰ تومان ۱۳۰۰۰ تومان

نقاشی

 • رنگ روغن و آکریلیک (هر متر مربع) ۸۰۰۰ تومان ۷۰۰۰ تومان
 • رنگ پلاستیک (هر متر مربع) ۶۰۰۰ تومان ۵۰۰۰ تومان

کاغذ دیواری

 • نصب کاغذ دیواری هر رول ۱۵۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان

نظافت

 • چهار ساعت آقا ۵۵۰۰۰ تومان ۳۸۵۰۰ تومان
 • چهار ساعت خانم ۶۰۰۰۰ تومان ۴۲۰۰۰ تومان
 • هشت ساعت آقا ۸۰۰۰۰ تومان ۵۶۰۰۰ تومان
 • هشت ساعت خانم ۱۰۰۰۰۰ تومان ۷۰۰۰۰ تومان

کارواش نانو (در محل شما)

 • روشویی سواری ۲۰۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان
 • سرویس کامل سواری ۳۰۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ تومان
 • روشویی شاسی بلند ۳۰۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ تومان
 • سرویس کامل شاسی بلند ۴۰۰۰۰ تومان ۲۴۰۰۰ تومان

کارواش سبز (در محل شما)

 • روشویی سواری ۲۰۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان
 • سرویس کامل سواری ۳۰۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ تومان
 • روشویی شاسی بلند ۳۰۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ تومان
 • سرویس کامل شاسی بلند ۴۰۰۰۰ تومان ۲۴۰۰۰ تومان
 • نصب کاشی دیوار با چسب (هر متر مربع) ۱۵۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان
 • نصب کاشی دیوار با ملات (هر متر مربع) ۱۸۰۰۰ تومان ۱۴۵۰۰ تومان
 • نصب سرامیک کف با چسب (هر متر مربع) ۱۵۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان
 • نصب سرامیک کف با ملات (هر متر مربع) ۱۶۰۰۰ تومان ۱۳۰۰۰ تومان
 • رنگ روغن و آکریلیک (هر متر مربع) ۸۰۰۰ تومان ۷۰۰۰ تومان
 • رنگ پلاستیک (هر متر مربع) ۶۰۰۰ تومان ۵۰۰۰ تومان
 • نصب کاغذ دیواری هر رول ۱۵۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان
 • چهار ساعت آقا ۵۵۰۰۰ تومان ۳۸۵۰۰ تومان
 • چهار ساعت خانم ۶۰۰۰۰ تومان ۴۲۰۰۰ تومان
 • هشت ساعت آقا ۸۰۰۰۰ تومان ۵۶۰۰۰ تومان
 • هشت ساعت خانم ۱۰۰۰۰۰ تومان ۷۰۰۰۰ تومان
 • روشویی سواری ۲۰۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان
 • سرویس کامل سواری ۳۰۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ تومان
 • روشویی شاسی بلند ۳۰۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ تومان
 • سرویس کامل شاسی بلند ۴۰۰۰۰ تومان ۲۴۰۰۰ تومان
 • روشویی سواری ۲۰۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ تومان
 • سرویس کامل سواری ۳۰۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ تومان
 • روشویی شاسی بلند ۳۰۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ تومان
 • سرویس کامل شاسی بلند ۴۰۰۰۰ تومان ۲۴۰۰۰ تومان

چرا باید به کُبال اعتماد کرد

۰ نفر
نرم‌افزار کُبال را دانلود کرده‌اند
۰ نفر
به کُبال اعتماد دارند
۰ نفر
متخصص کُبال هستند
قیمت عادلانه
متخصصان حرفه‌ای
تضمین کیفیت
سرعت انجام کار