سیمانکاری

سیمانکاری

 سیمانکاری در ساختمان یا اندود بر اساس نقشه های تایید شده و با مصالح مورد نظر کارفرما در ضخامت های مختلف.

* این سرویس تنها در محدوده‌ی ایران مال ارائه می‌شود.

فهرست خدمات

  • سیمانکاری زیر کار : هر متر مربع 9-6 هزار تومان
  • رویه با سیمان سیاه : هر متر مربع 9-7 هزار تومان
  • رویه با سیمان سفید : هر متر مربع 13-10 هزار تومان
  • سیمانکاری نما : هر متر مربع 25-10 هزار تومان
  • نرمه کشی داخل : هر متر مربع 13-6 هزار تومان
  • نرمه کشی نما : هر متر مربع 15-9 هزار تومان
  • سیمان تگری : هر متر مربع 10-4.5 هزار تومان
  • بندکشی نما : هر متر مربع 10-8 هزار تومان
  • سیمان کاری کف بام : هر متر مربع 10-6 هزار تومان
  • نمای شسته : هر متر مربع 22-18 هزار تومان

نکات

راهنمای قیمت

مزایای کبال

  • متخصص مجرب
  • مشاوره رایگان
  • سرعت ، دقت و ایمنی بالا
  • اجرا مطابق نقشه های تایید شده کارفرما

سوال‌های متداول

آدرس: سعادت آباد، تقاطع خوردین و بلوار دریا، ساختمان رویال سعادت آباد، طبقه سوم اداری واحد ۳۰۶
021-40880667-9
info@cobal.ir