اجرای فونداسیون

اجرای فونداسیون

اجرای فونداسیون شامل بستن میلگرد، قالب‌بندی و بتن‌ریزی می‌باشد. در این سرویس قالب‌بندی توسط مصالح بنایی و قالب‌های فلزی متناسب با پروژه استفاده می‌شود.

* این سرویس تنها در محدوده‌ی ایران مال ارائه می‌شود.

فهرست خدمات

  • آرماتوربندی فونداسیون نواری (مترمربع): 15 تا 22 هزار تومان
  • آرماتوربندی فونداسیون گسترده (کیلوگرم): 200 تا 250 تومان
  • آرماتوربندی شمع (کیلوگرم): 250 تا 300 تومان
  • قالب‌بندی با مصالح بنایی (مترمربع): 6 تا 9 هزار تومان
  • قالب‌بندی با قالب فلزی (مترمربع): 17 تا 20 هزار تومان
  • اجرای بتن مگر (مترمربع): 3 تا 5 هزار تومان
  • بتن ریزی (متر مکعب): 3 تا 6 هزار تومان

نکات

راهنمای قیمت

مزایای کبال

  • متخصصان مجرب و کار آزموده
  • تضمین کیفیت
  • پشتیبانی هر سفارش تا کسب رضایت شما
  • اجرا مطابق نقشه‌های تایید شده کارفرما

سوال‌های متداول

آدرس: سعادت آباد، تقاطع خوردین و بلوار دریا، ساختمان رویال سعادت آباد، طبقه سوم اداری واحد ۳۰۶
021-40880667-9
info@cobal.ir